ff

Id-Demm Nieżel bħax-Xita

Nhar is-27 ta’ Diċembru, 2008, ftit sigħat wara l-bidu tal-bumbardament mill-armata Iżraeljana, it-tabib Yousef Mousa jibgħat messaġġ iddisprat minn Gaża.

"The military operation makes the Palestinian blood fall like rain. As a consequence, the civilian population in the cities of Rafah, Khan-Younis, middle camps, Gaza City, Beit-Hanoun and Beit-Lahiya, and in the refugee camp of Jabalia is suffering from the most horrible onslaught of Israeli military power."

U din kienet għadha l-ewwel ġurnata.

Fil-ktieb Id-Demm Nieżel bħax-Xita (Edizzjoni Skarta, 2009) hemm poeżiji u novelli ġodda miktubin minn 15-il kittieb u kittieba li jgħixu f'Malta b'solidarjetà man-nies ta' Gaża.

Ħafna mix-xogħlijiet li hemm fil-ktieb inqraw f’lejla ta’ letteratura li saret fil-Chiaroscuro, il-Belt Valletta, nhar l-Erbgħa, 7 ta’ Jannar, 2009, li fiha ħadu sehem ukoll il-kantawturi Vince Fabri u Lara Vassallo."

L-edituri ta' din il-ġabra huma Adrian Grima u Karl Schembri, waqt li d-disinn tal-qoxra sar minn Jonathan Grima. Il-ktieb ġie stampat għand il-Custom Lab, B’Kara.

Dan il-ktieb qed jiġi ppubblikat bl-għajnuna ta’ RAMATTAN News Agency and Media Services.

Dan huma l-kitbiet li hemm fil-ktieb:

Minn fuq il-bejt rajniehom il-bombi… - Karl Schembri

Għażiża Noora - Adrian Grima

Ċomb - Antoine Cassar

Karba minn Gaża - Sanaa El-Nahhal

L-Għanja tar-Raġel minn Gaża - Mario Azzopardi

Il-Karba tal-Palestinjani – Achille Mizzi

Trasfigurazzjoni tad-Diskors - Caldon Mercieca

Il-Gaża fuq il-Golgota - Walid Nabhan

7 baqriet nixfin - Caldon Mercieca

Il-Bilanċ tal-Gwerra – Karl Schembri

Larinġa - Immanuel Mifsud

Ġenin – Karl Schembri

Ramallaħ – Victor Fenech

Il-Muftieħ ta’ Walid - Mario Azzopardi

My homeland, I am coming, wait for me. - Clare Azzopardi

Xtaqt Nistiednek - Vince Fabri

Refuġjata - Mario Azzopardi

L-Għama ta’ Għajn Musa - Caldon Mercieca

Gift of Life – Adrian Grima

Minn Bejrut sa Wied il-Bekaa’ - Norbert Bugeja

Għal Jum Wieħed Biss - Vince Fabri

Għalik, Sur President – Karl Schembri

X’se Tagħmel Meta l-Lejl Jintemm?– Adrian Grima

Beslan - Vince Fabri

Ħajku - John Portelli

Festival tas-Silġ - Maria Grech Ganado

31.12.2008, 23:00, Razice/Gaża - Antoine Cassar

Il-Lament ta’ Omm - Maria Grech Ganado

Storja ta’ Pajjiż - Sanaa El-Nahhal

Our Products: